ВОРОЖЕЙКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ҚР ҰЯО РМК «Байкал»
филиалының директоры

БАЙБУРИН ТИМУР ОЛЕГОВИЧ
Бас инженер